ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ 2023|BMTC Jobs in Bangalore.

BMTC Jobs in Bangalore

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು : ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ 2023|BMTC Jobs in Bangalore. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ : 26/02/2023 ಕಿರು ವಿವರಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ …

Read more

Share this post

KPSC Recruitment 2022|ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 18 ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳು.

KPSC Recruitment 2022

KPSC Recruitment 2022|ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 18 ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು (KPSC) ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಇರುವ 18 ಇಂಜಿನಿಯರ್ …

Read more

Share this post