ಕೆಎಸ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 2021 KSHD recruitment 2021-karnataka government jobs

ಕೆಎಸ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 2021 KSHD recruitment 2021-karnataka government jobs

ಕೆಎಸ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 2021-ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯು ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಇರುವ 4319 ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ.

KSHD ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ (KSHD)

ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 4319

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು: ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಸಂಬಳ: ರೂ .17000-141300/- ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು

KSHD ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ  ವಿವರಗಳು

ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು 1

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 3

ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 11

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) 1

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 46

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು) 1

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ 1

ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ 1

ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 228

ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ 1

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭೂದೃಶ್ಯ) 1

ಆಡಿಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ 1

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭೂದೃಶ್ಯ) 1

ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ 1

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಅಂಕಿಅಂಶ) 1

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 465

ಏಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ 1

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 2

ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 1090

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 15

ಖಾತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ 2

ಅಧೀಕ್ಷಕ 180

ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 27

ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಸಂಘಟಕ 7

ಸಹಾಯಕ ಭೂದೃಶ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ 3

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ 1

ಮೊದಲ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ 292

ಕೆಎಸ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 2021 KSHD recruitment 2021-karnataka government jobs

10 th JOBSAPPLY HERE
12 th JOBSAPPLY HERE

ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ 18

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ 1

ಹಿರಿಯ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ 14

ಹಿರಿಯ ಚಾಲಕ 26

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು 866

ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರದರ್ಶಕ 27

ಯಾಂತ್ರಿಕ 2

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್ 1

ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ 269

ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ 56

ಚಾಲಕ 85

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ 1

ಮುಖ್ಯ ತೋಟಗಾರ 187

ಅಟೆಂಡರ್ 36

ನೀಲಿ ಮುದ್ರಕ 1

ಲ್ಯಾಬ್ ಸಹಾಯಕ 13

ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಸಹಾಯಕರು 20

ಪ್ಯೂನ್ 98

ತೋಟಗಾರ 177

ಕಾವಲುಗಾರರು 29

ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ 2

ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕ 3

ಹಿರಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ 2

ಡೇಟಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ 1

ಕೆಎಸ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 2021 KSHD recruitment 2021-karnataka government jobs

KARNATAKA GOVT JOBS APPLY HERE
CENTRAL GOVT JOBSAPPLY HERE
BANKING JOBSAPPLY HERE
DIPLOMA JOBSAPPLY HERE
PG JOBSAPPLY HERE
DEGREE JOBSAPPLY HERE

KSHD ನೇಮಕಾತಿ 2021ರ ಅರ್ಹತೆ ವಿವರಗಳು

ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು) KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ

ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭೂದೃಶ್ಯ) ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ

ಆಡಿಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭೂದೃಶ್ಯ) ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಅಂಕಿಅಂಶ) KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ

ಏಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ, ಪದವಿ, ಬಿಎಸ್ಸಿ

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಖಾತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಅಧೀಕ್ಷಕ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಸಂಘಟಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ

ಸಹಾಯಕ ಭೂದೃಶ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಮೊದಲ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಕೆಎಸ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 2021 KSHD recruitment 2021-karnataka government jobs

10 th JOBSAPPLY HERE
12 th JOBSAPPLY HERE

ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

ಹಿರಿಯ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಹಿರಿಯ ಚಾಲಕ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಪಿಯುಸಿ

ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಪಿಯುಸಿ

ಯಾಂತ್ರಿಕ SSLC, ITI

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ SSLC

ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಚಾಲಕ SSLC, PUC

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ SSLC, ITI

ಮುಖ್ಯ ತೋಟಗಾರ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಅಟೆಂಡರ್ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ನೀಲಿ ಮುದ್ರಕ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಲ್ಯಾಬ್ ಸಹಾಯಕ 07 ನೇ, ಪಿಯುಸಿ

ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಸಹಾಯಕರು 08 ನೇ

ಪ್ಯೂನ್ 07 ನೇ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ

ತೋಟಗಾರ 07 ನೇ, SSLC, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

ಕಾವಲುಗಾರರು 07 ನೇ

ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಹಿರಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್  KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಡೇಟಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ KSHD ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಕೆಎಸ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 2021 KSHD recruitment 2021-karnataka government jobs

KARNATAKA GOVT JOBS APPLY HERE
CENTRAL GOVT JOBSAPPLY HERE
BANKING JOBSAPPLY HERE
DIPLOMA JOBSAPPLY HERE
PG JOBSAPPLY HERE
DEGREE JOBSAPPLY HERE

ಅನುಭವದ ವಿವರಗಳು

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಕೃಷಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 05 ವರ್ಷಗಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ: ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭೂದೃಶ್ಯ) ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭೂದೃಶ್ಯ): ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ (ಭೂದೃಶ್ಯ) ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 03 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಸಹಾಯಕ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಜೇನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ: ಜೇನುಸಾಕಣೆಯ ಸಂಘಟಕರ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ : ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕರ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 05 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ : ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಎಫ್‌ಡಿಎ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಆಯೋಜಕ: ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ಮೊದಲ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ : ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ : ಟೈಪಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿಧದ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ: ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ಹಿರಿಯ ಚಾಲಕರು : ಚಾಲಕರ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕರು: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10 ತಿಂಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ನಡೆಸುವ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್/ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರದರ್ಶಕ: ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಸಹಾಯಕರ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ: ಚಾಲಕ/ಗುಂಪು-ಡಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ಚಾಲಕ : ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಸೇವೆಗಳ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ಮುಖ್ಯ ತೋಟಗಾರ: ತೋಟಗಾರರಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ಅಟೆಂಡರ್ : ಪ್ಯೂನ್ಸ್ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು

ಲ್ಯಾಬ್ ಸಹಾಯಕ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 03 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು

ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಸಹಾಯಕರು : ಭಾಗಮಂಡಲ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 03 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್

ತೋಟಗಾರ : ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 10 ತಿಂಗಳ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಕೆಎಸ್‌ಎಚ್‌ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು

ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ

KSHD ಸಂಬಳದ ವಿವರಗಳು

ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಬಳ (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ)

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೂ .97100-141300/-

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೂ .82000-117700/-

ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೂ .74400-109600/-

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ರೂ .74400-109600/-

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೂ .67550-104600/-

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು) ರೂ .67550-104600/-

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರೂ .67550-104600/-

ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ರೂ .67550-104600/-

ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೂ .52650-97100/-

ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ರೂ .56800-99600/-

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭೂದೃಶ್ಯ) ರೂ .52650-97100/-

ಆಡಿಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರೂ .43100-83900/-

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭೂದೃಶ್ಯ) ರೂ .43100-83900/-

ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರೂ .43100-83900/-

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಅಂಕಿಅಂಶ) ರೂ .43100-83900/-

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೂ .43100-83900/-

ಏಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರೂ .43100-83900/-

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರೂ .43100-83900/-

ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೂ .40900-78200/-

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೂ .40900-78200/-

ಖಾತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ  ರೂ .40900-78200/-

ಅಧೀಕ್ಷಕ ರೂ .37900-70850/-

ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರೂ .37900-70850/-

ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಸಂಘಟಕ ರೂ .37900-70850/-

ಸಹಾಯಕ ಭೂದೃಶ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ರೂ.33450-62600/-

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ರೂ.33450-62600/-

ಮೊದಲ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ರೂ .27650-52650/-

ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ರೂ .27650-52650/-

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ರೂ .27650-52650/-

ಹಿರಿಯ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ರೂ .27650-52650/-

ಹಿರಿಯ ಚಾಲಕ ರೂ .27650-52650/-

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ರೂ .23500-47650/-

ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರದರ್ಶಕ ರೂ .23500-47650/-

ಯಾಂತ್ರಿಕ ರೂ .21400-42000/-

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್ ರೂ .21400-42000/-

ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ರೂ .21400-42000/-

ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ರೂ .21400-42000/-

ಚಾಲಕ ರೂ .21400-42000/-

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ರೂ .21400-42000/-

ಮುಖ್ಯ ತೋಟಗಾರ ರೂ .19750-37900/-

ಅಟೆಂಡರ್ 19750-37900/-

ನೀಲಿ ಮುದ್ರಕ ರೂ .18600-32600/-

ಲ್ಯಾಬ್ ಸಹಾಯಕ ರೂ .18600-32600/-

ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಸಹಾಯಕರು ರೂ .18600-32600/-

ಪ್ಯೂನ್ ರೂ .17000-28950/-

ತೋಟಗಾರ ರೂ .17000-28950/-

ಕಾವಲುಗಾರರು ರೂ .17000-28950/-

ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ರೂ .67550-104600/-

ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕ ರೂ .40900-78200/-

ಹಿರಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ರೂ .43100-83900/-

ಡೇಟಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರೂ .43100-83900/-

ಕೆಎಸ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 2021 KSHD recruitment 2021-karnataka government jobs

ಕೆಎಸ್‌ಎಚ್‌ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 2021ಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

  1. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಎಸ್‌ಎಚ್‌ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2021 ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ನೇಮಕಾತಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ).
  2. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂವಹನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್, ವಯಸ್ಸು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ, ರೆಸ್ಯೂಮ್, ಯಾವುದೇ ಅನುಭವವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ.
  3. KSHD ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ) ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು/ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
  4. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ).

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು

  • ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ: 04-10-2021
  • ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ

KSHD ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಮುಖ ಲಿಂಕ್

Share this post