ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022

2500  ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :  ಪದವಿ

ಸಹಶಿಕ್ಷಕ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ :  ಕರ್ನಾಟಕ

ಭರ್ಜರಿ ವೇತನ ಇರಲಿದೆ

ತಕ್ಷಣ ನೇಮಕಾತಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ