ಪೂರ್ವ ರೈಲ್ವೆ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ 2022

ಪೂರ್ವ ರೈಲ್ವೆ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ 2022

Image Credit : Google Images

3115 ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

3115 ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

Image Credit : Google Images

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : 8th, 10th, PUC  ಪಾಸ್

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : 8th, 10th, PUC  ಪಾಸ್

Image Credit : Google Images

ಭರ್ಜರಿ ವೇತನ

ಭರ್ಜರಿ ವೇತನ

Image Credit : Google Images

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ : ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ : ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ

Image Credit : Google Images

ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ

ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ

Image Credit : Google Images

 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:26.10.2022

 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:26.10.2022

Image Credit : Google Images

Image Credit : Google Images