ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಪೊಲೀಸ್ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ 2022

Image Source : Google Images

1591  ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

Image Source : Google Images

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : PUC  ಪಾಸ್

Image Source : Google Images

ಸಂಬಳ : Rs. 47,650/-

Image Source : Google Images

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ : ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ

Image Source : Google Images

ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

Image Source : Google Images

ತಕ್ಷಣ ನೇಮಕಾತಿ , ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

Image Source : Google Images

ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ