ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ 2022

Image Credit:Google Images

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ 98,000  ವಿವಿಧ   ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭ

Image Credit:Google Images

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :10th  ಮತ್ತು 12th  ಪಾಸ್

Image Credit:Google Images

ಭರ್ಜರಿ ವೇತನ

Image Credit:Google Images

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ  ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ

Image Credit:Google Images

ಯಾವುದೇ  ಪರೀಕ್ಷೆ  ಇಲ್ಲ

Image Credit:Google Images

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ

Image Credit:Google Images

Image Credit:Google Images

ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ 2022